Cluburi Sfantu Gheorghe

Cluburi Sfantu Gheorghe
Adresa: Sfantu Gheorghe, Str. Koncza Samu, Nr. 3
Telefon: 0742 752 483
Cluburi Sfantu Gheorghe
Adresa: Sfantu Gheorghe, Str. Gabor Aron, Nr. 12-14
Telefon: 0742 321 945
Cluburi Sfantu Gheorghe
Adresa: Sfantu Gheorghe, Str. Korosi Csnosemdor, Nr. 10
Telefon: 0267 352 676