Cluburi Piatra Neamt

Cluburi Piatra Neamt
Adresa: Piatra Neamt, Str. Rozelor
Telefon: 0233 228 956
Cluburi Piatra Neamt
Adresa: Str Rozelor nr. 25
Telefon: 0730 494 683
Cluburi Piatra Neamt
Adresa: Piatra Neamt, Piata Mihail Kogalniceanu, Nr. 1
Telefon: 0233 223 767, 0731 731 817