Coduri postale Strada Basarabilor Slatina

Codurile postale pentru Strada Basarabilor din Slatina, judetul Olt sunt:

  Strada Basarabilor BL. 2, 2BC, 5, 7A-7E, 8, 11230109
  Strada Basarabilor NR. 35-T, 35A, 39A, 39B, 45B230109
  Strada Basarabilor NR. 74A-74D230109
  Strada Basarabilor NR. 75A; 26-T, 58A, 70A230109
  Strada Basarabilor NR. 1-33, 29A, 33A ; 2-24230113

Inapoi la Slatina, toate localitatile din judetul Olt sau pagina principala Coduri postale

Cauta codul postal pentru alta strada din Slatina, jud. Olt